De Stichting

Stichting Aquila

Stichting Aquila biedt onderwijs op maat aan leerlingen die het regulier basisonderwijs of het regulier voortgezet onderwijs niet kunnen volgen. De stichting is het bevoegd gezag van de drie scholen die aangesloten zijn bij de stichting. Zij verzorgt met zeer gemotiveerd en gespecialiseerd personeel onderwijs en begeleiding aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 t/m 20 jaar. Meer over Aquila >>

Het beste voor het kind

Stichting Aquila biedt met zeer gemotiveerd en deskundig personeel een breed aanbod in onderwijs en ondersteuningsarrangementen. Met ruimte voor relativering en humor zorgen we ervoor dat het leerproces voor onze leerlingen uitdagend, stimulerend, betekenisvol, optimaal en effectief is. In ons onderwijs besteden we ook aandacht aan wonen, werken en vrije tijd. Daaraan koppelen we normen en waarden waarbij mens en leefomgeving centraal staan.

Taeke Venema
Taeke Venema

Voorzitter College van Bestuur van Stichting Aquila

Directie lid Alex Grolleman
Alex Grolleman

Directeur van de Boslust

Meer info over de Boslust
Ben Platzer, directeur van de Maat te Ommen
Ben Platzer

Directeur van de Maat

Meer info over de Maat
Tom Odink

Directeur van de Johan Seckel

Meer info over de Johan Seckel