kinderklas sfeer

Documenten

Wij van stichting Aquila staan voor openheid en transparantie. Onze interne documenten zijn op deze site terug te vinden.

praktijk gerichte les. Huishoud kunde

Werving en Selectie Aquila 2022

Download PDF
Leerlingen

Professionalisering PO en VO Aquila 2022

Download PDF
kinderklas sfeer

Functieboek Stichting Aquila 2023

Download PDF
Buiten spelen

Privacy Regelement Aquila 2022

Download PDF
jongen hek sfeer

Klachtenregeling Aquila 2022

Download PDF
school sfeerafbeelding blauwe lucht

Protocol Time-out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag 2021

Download PDF
kinder sfeer schoolplein 2

Gesprekkencyclus 2021

Download PDF
jongen hek sfeer

Veiligheidsbeleid Aquila 2021

Download PDF
met plezier in de klas zitten

Jaarverslag Aquila 2022

Download PDF
Handenarbeid in de klas

Managementstatuut 2020

Download PDF
boslust sfeer foto

Reglement College van Bestuur 2020

Download PDF
documenten

Reglement Raad van Toezicht 2020

Download PDF
Handenarbeid in de klas

Profiel Raad van Toezicht 2020

Download PDF
koken met leerlingen

Verzuim 2020

Download PDF
Vrolijkheid in de klas

Protocol Sociale Media 2020

Download PDF
jongen tractor sfeer

Taakbeleid VO 2019

Download PDF
kinderklas sfeer

Werkkostenregeling: Fietsplan 2019

Download PDF
Begeleid leren voor alle leerlingen

Werkkostenregeling 2019

Download PDF
jongen tractor sfeer

Basisreglement MR VO 2019

Download PDF
koken met leerlingen

Basisreglement MR PO 2019

Download PDF
Begeleid leren voor alle leerlingen

Overplaatsing en Afvloeiing 2019

Download PDF
handenarbeid les op school

Begeleiding Nieuwe Personeelsleden 2019

Download PDF
Gereedschap Laerakkers

Basisstatuut MR 2019

Download PDF
Zorgen over of hij of zij wel op de juiste school zit

Klokkenluidersregeling 2018

Download PDF
praktijk gerichte les. Huishoud kunde

Strategisch Beleid Aquila 2023-2026

Download PDF
pauze op het schoolplein

Taakbeleid PO 2015

Download PDF
Schoolplein van de J. Sekkel school

Mobiliteit 2013

Download PDF
Praktijk gericht leren. leerlingen zijn in de tuin aan het werk

Deeltijd Werken 2013

Download PDF