kinderklas sfeer

Documenten

Wij van stichting Aquila staan voor openheid en transparantie. Onze interne documenten zijn op deze site terug te vinden.

pauze op het schoolplein

Taakbeleid PO – april 2015

Download PDF
jongen tractor sfeer

Taakbeleid VO – november 2019

Download PDF
Handenarbeid in de klas

Managementstatuut versie 5.0

Download PDF
boslust sfeer foto

Reglement College van Bestuur

Download PDF
documenten

Reglement Raad van Toezicht

Download PDF
Handenarbeid in de klas

Profiel Raad van toezicht

Download PDF
Leerlingen

Professionalisering

Download PDF
koken met leerlingen

Verzuimbeleid – ziekte

Download PDF
Vrolijkheid in de klas

Protocol Sociale Media

Download PDF
kinderklas sfeer

Fietsreglement

Download PDF
Begeleid leren voor alle leerlingen

Werkkostenregeling 2019

Download PDF
jongen tractor sfeer

Basisreglement MR VO April 2019

Download PDF
koken met leerlingen

Basisreglement MR PO April 2019

Download PDF
Begeleid leren voor alle leerlingen

Beleid overplaatsing en afvloeiing April 2019

Download PDF
handenarbeid les op school

Begeleiding nieuwe personeelsleden

Download PDF
Gereedschap Laerakkers

Basisstatuut MR

Download PDF
jongen hek sfeer

Klachtenregeling

Download PDF
met plezier in de klas zitten

Jaarverslag Aquila 2020

Download PDF
Schoolplein van de J. Sekkel school

Mobiliteit

Download PDF
praktijk gerichte les. Huishoud kunde

Beleid Werving en Selectie Juni 2018

Download PDF
Vrolijke jongen

Beleid Functioneringsgesprekken

Download PDF
schoolplein sfeerfoto

Functiebouwwerk

Download PDF
Praktijk gericht leren. leerlingen zijn in de tuin aan het werk

Deeltijdbeleid

Download PDF
praktijk gerichte les. Huishoud kunde

Strategisch beleidsplan Aquila 2018-2022

Download PDF